Sympozja, konferencje naukowe i wykłady gościnne

 • Wykład Ujęcie problemu wolności w filozofii F. Rosenzweiga (Uniwersytet Warszawski, czerwiec 1986).
 • Wykład Freiheit im neuen Denken Franz Rosenzweigs (Uniwersitet Ruhry w Bochum, grudzień 1986).
 • Wykład Filozofia wiedzy absolutnej Hegla a filozofia doświadczenia Rosenzweiga (seminarium prof. B. Skargi, PAN w Warszawie, luty 1987).
 • Wykład Drzewo wiedzy i drzewo życia. Filozofia Rosenzweiga w polemice z idealizmem Hegla (Instytut Filozofii UMCS w Lublinie, listopad 1987).
 • Wykład Auffasung der Freiheit im „neuen Denken” Franz Rosenzweigs (konferencja międzynarodowa w Kassel, styczeń 1987).
 • Wykład Bóg w mesjańskiej teorii poznania F. Rosenzweiga (XXX Tydzień Filozoficzny KUL, Lublin 1988).
 • Wykład Freiheit und Verantwortung. Philosophie Hegels, Rosenzweig, Lévinas als Philosophie der Krise der Zeiten (Uniwersytet Wiedeński, maj 1989).
 • Wykład Pńedstawlienie ontologiczieskoj swobody w filosofii E. Levinasa (w ramach międzynarodowej sesji Słowianie: adzinstwa i mnagastajnasc, Uniwersytet im. Lenina w Mińsku, 26.05.1990).
 • Wykład Pojęcie odpowiedzialności w filozofii E. Levinasa (Uniwersytet Warszawski, grudzień 1990).
 • Wykład Odpowiedzialność a sprawiedliwość w filozofii E. Lévinasa (II Jagiellońskie Sympozjum Etyczne, Uniwersytet Jagielloński, 1990).
 • Wykład „Mieć czas albo go już nie mieć” – od ontologii do metafizyki człowieka (w ramach sesji Antropologia filozoficzna i filozofia kultury, Krościenko nad Dunajcem, 29.09.1990).
 • Wykład Negative v. Positive Freedom (na konferencji Cultural Heritage and Contemporary Change, Uniwersytet Jagielloński, 13-18.09.1991).
 • Wykład Od metafizyki do mistyki (na sesji naukowej Metafizyka na rozdrożu, Papieska Akademia Teologiczna, 24-26.10.1991).
 • Wykład Bóg w filozofii E. Lévinasa (Instytut Filozofii PAN w Warszawie, 12.12.1991).
 • Wykład Wychowanie jako spotkanie osób (na konferencji Wychowanie aksjologiczne, Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, 9.11.1992).
 • Wykład Wolność negatywna a wolność pozytywna (na sympozjum Ku rzeczom nowym naszych czasów, Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu, 16.11.1992).
 • Wykład Księdza Kłósaka spory z materializmem (na sympozjum z okazji 10 rocznicy śmierci ks. Kazimierza Kłósaka, Akademia Teologii Katolickiej, 18.11.1992).
 • Wykład Pedagogika a filozofia człowieka (wraz z K. Kaczmarek), oraz Wychowanie do wolności (Zjazd Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego pt. „Ewolucja tożsamości pedagogiki”, Rembertów 10-12.11.1993)
 • Wykład Franza Rosenzweiga filozofia religi (na sympozjum Religijność społeczeństwa polskiego lat 80-tych: od pytań filozoficznych do problemów etycznych, Kazimierz nad Wisłą, 1993)
 • Wykład Freiheit Wesen des Menschen (na konferencji Machen Się sich frei, 37. Internationales Karwochenseminar, Griinau Austria, 4-9.04.1993)
 • Wykład Droga do pełni wiary uczniów Edmunda Husserła (na Konferencji Towarzystwa E. Stein w Poznaniu pt. Spotkanie z drugim w 100. lecie urodzin R. Ingardena i 50, lecie śmierci E. Stein, Poznań 21-23.04.1993).
 • Wykład Wychowanie do demokracji (na konferencji Katolicyzm a życie publiczne. Doświadczenia Polski i USA, Warszawa 14-17.10.1993).
 • Wykład Romana Ingardena koncepcja wolności (na konferencji Roman Ingarden a filozofia naszego czasu. W 100 rocznicą urodzin Romana Ingardena, Uniwersytet Jagielloński, 15-17.10.1993).
 • Wykład Gott in der Philosophie von E. Levinas (wykład gościnny na Uniwersytecie w Bochum, 26.11.1993)
 • Cykl wykładów w Towarzystwie Edith Stein w Poznaniu (z cyklu Fenomenologia ludzkiego losu: Los, 27.10.199; Czas, 12.1.1994; Wolność, 16.11.1994; Miłość, 13.04.1994; Śmierć 8.06.1994).
 • Cykl wykładów O wychowaniu do wolności, Judaizm a chrześcijaństwo w Gwieździe Zbawienia F. Rosenzweiga, F. Rosenzweiga polemika z idealizmem G. W. F. Hegla, Bóg w filozofii E. Levinasa, Samotność, Fenomenologia ludzkiego losu (Uniwersytet Szczeciński, 13-16.01.1994).
 • Wykład Fenomenologia ludzkiego losu (IMA Polska, 14.11.1994).
 • Wykład Wychowanie do wolności w rodzinie (na Światowym Kongresie Rodzin, Warszawa 16.04.1994).
 • Wykład Wolność i więź (na konferencji Między wolnością a przymusem. W poszukiwaniu złotego środka w edukacji, Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kraków 6-7.05.1994).
 • Wykład Wprowadzenie do filozofii odpowiedzialności E. Lévinasa (na seminarium filozoficznym o odpowiedzialności, Uniwersytet Jagielloński, 12.05.94).
 • Udział w konferencji tłumaczy filozofii niemieckiej zorganizowanej przez PAN i Uniwersytet w Toruniu (Bachotek, 7.-8.09.1994).
 • Udział w konferencji Fremdheit und Vertrautheit. Hermeneutik im europäischen Kontext (Halle-Wittenberg, 21-24.09.1994).
 • Wykład Koncepcja człowieka a wychowanie (V Forum Szkół Katolickich w Częstochowie, 13.12.1994).
 • Wykład Nauczyciel: powołanie czy zawód? Kilka uwag na marginesie etyki nauczyciela (II Regionalna Konferencja Oświatowa w Krakowie, 18.03.1995).
 • Wykład Freiheit und Verantwortung (na polsko-niemieckiej konferencji Freiheit und Verantwortung, Collegium Medicum UJ, 23.09.1999)
 • Wykład Obecność Boga w filozofii E. Husserla (na seminarium prof. B. Skargi, IFiS PAN, październik 1999).
 • Wykład O rozumowym poznaniu Boga (na konferencji Dziedzictwo Greków, Wierzba 2-4.06.2000).
 • Współorganizacja wraz z Instytutem Badań Politycznych PAN konferencji naukowej pt. Wolność i władza oraz wykład Wolność i władza (listopad 2000).
 • Współorganizacja wraz z kołem filozoficznym studentów UW ogólnopolskiego konkursu prac pt. Po co filozofia współczesnemu człowiekowi? Uczestnictwo w jury konkursu i wygłoszenie wykładu O języku filozofii (5.04.2001).
 • Wykład O niepodległości filozofii na konferencji Filozof w Polis (Białowieża, 10-13.10.2002).
 • Wykład O rozumowym poznawaniu Boga (Festiwal Nauki w Warszawie, wrzesień 2002).
 • Wykłady O myśleniu; Filozof w polis (Uniwersytet Szczeciński, 19-20.12.2003).
 • Wykład Chrześcijańska wolność – dyskusja z prof. Otto Hermannem Peschem (Uniwersytet w Bonn, Instytut Tomistyczny w Warszawie, 5.03.2004.
 • Wykład Prawda a wielość religii (na konferencji Problemy współczesnej kultury, w ramach Warszawskiego Dnia Filozofii, Uniwersytet im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 14.05.2004).
 • Wykład Racjonalna filozofia Boga (na VII Polskim Zjeździe Filozoficznym w Szczecinie, 16.09.2004).
 • Wykład O wolności (podczas Festiwalu Nauki Polskiej, Collegium Civitas, 21.09.2004).
 • Wykład Myśl religijna A.J. Heschela (na konferencji Filozofia religii i myśl religijna w Polsce, Kraków 14-15.04.2005).
 • Trzy seminaria pt. Wolność jako problem filozoficzny (podczas II Szkoły Letniej dla doktorantów i magistrantów, Zakopane 14-17.09.2005).
 • Wykład Czas, wieczność, sens dziejów (na konferencji Religia wobec historii, historia wobec religii, Kraków 7-9.10.2005).
 • Wykład publiczny Racjonalizm XVII wieku (IFiS PAN, 23.11.2005).
 • Wykład Czy dzieje mają sens? (w ramach Festiwalu Nauki Polskiej, 18.09.2005).
 • Wykład gościnny Czy cierpienie ma sens? (Śląska Akademia Medyczna w Zabrzu, 2.12.2005).
 • Wykład Bóg potrzeby – Bóg pragnienia (na konferencji Francuska filozofia religii – myśl współczesna, Kraków 24-25.03.2006).
 • Wykład O Granicach wolności (na konferencji Kultura w czasach wolności, Wydział Politologii UMK w Toruniu, 1.06.2006).
 • Wykład Czy Bóg kocha cierpienie? (na konferencji W drodze z umierającym dzieckiem, Hospicjum dziecięce im. ks. J. Tischnera, 3.VI.2006).
 • Wykład Fenomenologia życia Emmanuela Lévinasa (na konferencji międzynarodowej Lévinas: Filozofia. Teologia. Polityka, Warszawa 23-25.10.2006).
 • Wykład Arystoteles czy Platon? Podstawy etyki lekarskiej (na otwarcie Kongresu Medycyny Rodzinnej, Teatr Wielki, 15.10.2006).
 • Wykład O myśleniu (dla Fundacji „Cała Polska czyta dzieciom”, Warszawa 22.05.2006).
 • Wykład O myśleniu (dla Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Warszawa 28.05.2006).
 • Wykład Etyka w pomaganiu (na konferencji dla nauczycieli, Katowice 20.09.2007).
 • Wykład Filozofia podróży („Otwarte ogrody”, Milanówek 30.09.2007).
 • Wykład plenarny Prawda w filozofii współczesnej (na VIII Polskim Zjeździe Filozoficznym, 16.09.2008).
 • Wykład sekcyjny Jedność i dialog. Bóg w filozofii H. Cohena, P. Natorpa, F. Rosenzweiga (na VIII Polskim Zjeździe Filozoficznym, 2008).
 • Wykład Przebaczenie (na konferencji „Od przebaczenia do pojednania”, IFiS PAN, Warszawa 29.03.2008).
 • Wykład Metafizyka a kultura (na konferencji „Granice kultury”, Uniwersytet w Toruniu, 23-25.05.2008).
 • Wykład Wprowadzenie do Historii filozofii XX wieku (Uniwersytet w Bydgoszczy, 4.05.2008).
 • Wykład Filozof w Polis” („Otwarte ogrody”, Milanówek 6.06.2008).
 • Wykład Duch i prawda w filozofii pierwszej połowy XX wieku (IV Forum Etycznego w Instytucie Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 25.06.2008).
 • Wykład Dwie wersje fenomenologii – Husserl, Levinas (na polsko-francuskiej konferencji: Intencjonalność w fenomenologii, Instytut Filozofii Ignatianum w Krakowie, 15.10.2009).
 • Wykład O istocie humanistyki (w ramach serii wykładów „Szczecin Humanistyczny” na Uniwersytecie Szczecińskim, 2.04.2009).
 • Wykład Fenomenologia Husserla na tle historii filozofii XX wieku (na konferencji w 150 rocznicę urodzin Edmunda Husserla zorganizowanej przez „Przegląd Filozoficzny”, IFiS PAN i Instytut Filozofii UW, 15-16.05.2009).
 • Wykład Cierpienie i miłosierdzie u ks. J. Tischnera i Jana Pawła II (na konferencji pt. Człowiek, cierpienie, wartość w myśli Jana Pawła II, Instytut Filozofii Uniwersytetu Bydgoskiego, 3.06.2009).
 • Wykład plenarny Kultura i odpowiedzialność (na zamknięcie Kongresu Kultury Polskiej, na prośbę Komitetu Naukowego Kongresu i ministra kultury, Kraków 25.09.2009).
 • Wykład Prawda w filozofii XX wieku (wykład gościnny, Uniwersytet Gdański, 27.11.2009).
 • Wykład Wartości w świecie zamętu (na konferencji Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydział Geografii UW, 3-5.12.2009).
 • Wykład Siedem przesądów na temat wolności (na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego, Biblioteka Miejska w Opolu, 10.11.2009).
 • Wykład O innym” (dla maturzystów, V LO w Krakowie, 23.02.2010).
 • Wykład Humanistyka między bio-, info-, techno- a wciskaniem kitu. Metodologiczne podstawy humanistyki (na konferencji naukowej Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim, 1.03.2010).
 • Wykład Sens bycia i etyka według Emmanuela Levinasa (na Forum Etycznym IFiS UP w Krakowie, 24.06.2010).
 • Wykład F. Rosenzweigs Concept of the Feith, na konferencji Philosophy of Religion in the 21st Century, (Polskie Towarzystwo Filozofii Religii, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jana Pawła II, „European Jornal Philosophy of Religion”, Kraków, 27-29.06.2011).
 • Wykład Dachte Edith Stein thomistisch oder augustinisch? (na konferencji Myśl Edyty Stein. Dziedzictwo – Aktualność – Inspiracje, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu i Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 18-19.10.2011).
 • Wykład Dramat Dobra w perspektywie ludzkiej skończoności w filozofii ks. Józefa Tischnera (na Pierwszym Międzynarodowym Kongresie Tischnerowskim Dobro i prawda, Kraków, Instytut Myśli Józefa Tischnera, 25-27.10.2011).
 • Wykład Gott und Tragik in der Philosophie von Józef Tischner und Romano Guardini (na konferencji Drama der Verantwortung. Romano Guardini und Józef Tischner, Theologische Fakultät der Humboldt – Universitätzu Berlin, 10-11.11.2011).
 • Wykład Etyka wartości i nadziei ks. J. Tischnera (na konferencji Styczeń – Ślipko – Tischner, Ignatianum, Kraków, 22.03.2011).
 • Wykład Autentyczność jako problem filozoficzny (na konferencji W kierunku autentyczności. Twórcza ekspresja i artyści z kręgu art. Brut, Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 20-21.05.2011).
 • Wykład Spór Levinasa z Heideggerem na temat nicości (na konferencji Nicość, niebyt, pustka w filozofii Zachodu i Wschodu, Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 30-31.05.2011).
 • Wykład Kryzys człowieczeństwa europejskiego (na konferencji Wyzwania i zagrożenia współczesności, Delegacja sejmu i senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w ramach polskiej prezydencji w Radzie Europy, Warszawa, 26.11.2011).
 • Wykład Czy koniec idei kształcenia? (Salon Edukacyjny Krakowa, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 8.12.2011).
 • Wykład Dialog zamknięty. Dialog otwarty (na III Międzynarodowym Kongresie pt. „Rosja i Polska: pamięć imperiów/imperia pamięci” w Petersburgu, Rosyjska Akademia Nauk, 26-28.04.2012).
 • Wykład Koncepcja zła w filozofii Luigi Pareysona (na Międzynarodowym Forum Etycznym pt. Współczesne oblicza zła, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 28.06.2012).
 • Wykład Pochwała mądrości (na konferencji „Mądre wychowanie” Fundacji „ABCXXI-Cała Polska Czyta Dzieciom” w Bibliotece Narodowej w Warszawie, 27.03.2012).
 • Wykład Światy równoległe (na konferencji zorganizowanej przez Wydział Sztuki UP, 18.05.2012).
 • Wykład Kępiński jako filozof dialogu (na konferencji zorganizowanej przez Katedrę Psychiatrii Wydziału Medycznego w Krakowie, 2.06.2012).
 • Wykład Religia postsekularna (na zaproszenie Wydziału Filozofii Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie w ramach promocji kierunku studiów „Religia postsekularna”, 12.06.2012).
 • Wykład Cztery Koncepcje Dialogu (na zaproszenie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu).
 • Wykład O myśleniu (na inauguracji studiów doktoranckich Biocentrum Ochota PAN w Warszawie, 12.09.2012).
 • Wykład Osoba jako podmiot dramatu w teorii wychowania (na konferencji Osoba – pozytywne implikacje w teorii, badaniach i praktyce, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, 14.05.2014).
 • Wykład Prowadzenie panelu „Transgresje matematyczne” (Uniwersytet Pedagogiczny, 6.06.2014).
 • Wykład Droga do wiary uczniów Edmunda Husserla i organizacja konferencji Bóg i mistyka w kręgu fenomenologii i(17-18.12.2015).