Recenzje prac naukowych

Doktoraty

 • Mariusz Salamon, Alberta Camusa niechęć do metafizyki. Myśl absurdalna i filozofia buntu w obliczu problemu Boga, Kraków, Wydział Filozoficzny Jezuitów w Krakowie, 1990.
 • Aleksander Bobko, Neokantyzm w filozofii, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, 1991.
 • Ks. Joachim Piecuch, Das Verständnis von Erfahrung bei Franz Rosenzweig, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, 1992.
 • Anna Karoń, Dramat spotkania z Bogiem i z człowiekiem w myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, 1993.
 • Zbigniew Stawrowski, Państwo i jego prawa jako królestwo urzeczywistnionej wolności w filozofii G. W. F. Hegla, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, 1993.
 • Leszek Hońdo, Religia w ujęciu Franza Rosenzweiga, Uniwersytet Jagielloński, 1993.
 • Paweł Pieniążek, Ja – Nieskończony – Inny w Emmanuela Lévinasa filozofii transcendencji, Uniwersytet Łódzki, 1993.
 • Henryk Benisz, Filozofia i sztuka u Nietzschego, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, 1995.
 • Małgorzata Kwietniewska, Les arts hors du discours, Uniwersytet Łódzki, 1997.
 • Katarzyna Wrońska, Człowiek wobec wartości. Próba zbudowania teorii wychowania personalistycznego w oparciu o myśl filozoficzną Karola Wojtyły, Uniwersytet Jagielloński, 1998.
 • Krzysztof Stachowski, Etyka prawa naturalnego a etyka wartości. Dietricha von Hildebranda krytyka klasycznej idei prawa naturalnego, Uniwersytet Poznański, 1999.
 • Wawwrzynie Rymkiewicz, Problem tożsamości człowieka w „Byciu i czasie Martina Heideggera”, Uniwersytet Warszawski, 2000.
 • Piotr Graczyk, Nietzscheanizm, chrześcijaństwo, sceptycyzm, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2001.
 • Agnieszka Luśnia, Emmanuela Lévinasa filozofia spotkania a Józefa Tischnera filozofia dramatu, Uniwersytet Warszawski, 2004.
 • Joanna Wilkońska Koncepcja podmiotowości w filozofii Emmanuela Lévinasa. Ja – Inny – Absolut, Uniwersytet Jagielloński, 2004.
 • Anna Mierzejewska, Koncepcja wiary w powojennych pismach Tanabego Hajime, Uniwersytet Warszawski, 2004.
 • Barbara Tyboń, W poszukiwaniu dziesięciu sprawiedliwych. Cnota sprawiedliwości we współczesnej filozofii żydowskiej, Uniwersytet Warszawski, 2005.
 • Krzysztof Kamiński, Humanizm chrześcijański Stefana Swieżawskiego, Uniwersytet Łódzki, 2006.
 • Anna Szudry, Personalistyczna filozofia wychowania jako fundament pedagogiki dialogu, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2007.
 • Paulina Sosnowska, Filozofia wychowania w perspektywie różnicy ontologicznej w „Sein und Zenit” Heideggera, Uniwersytet Warszawski, 2007.
 • Dobrosław Kot, Podmiotowość monadyczna i podmiotowość dialogiczna. Studium fenomenologiczne, Uniwersytet Jagielloński, 2007.
 • Barbara Markowska, Polityczne i etyczne implikacje pojęcia sprawiedliwości w myśli Jacques 'a Derridy, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2007.
 • Justyna A. Melonowska, Osob(n)a. Filozoficzne vs. teologiczne aspekty antropologii kobiecości w myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2010.
 • Magdalena Kozak, Problem zła w filozofii Emmanuela Lévinasa, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2010.
 • Celina Kisiel-Dorohinicka, Zjawisko ideologizacji religii rozpoznawane w języku. Studium z filozofii religii, Ignatianum, 2011.
 • Agnieszka Biegalska, Koncepcja woli w myśli Williama Jamesa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2012.
 • Alicja Anna Gescinska, Freedom and Persons, Uniwersytet w Gandawie, Belgia 2012.
 • Marta Dmuchowska, superecenzja na zlecenie CK, 2014.
 • Jakub Łobocki, Samotność pozytywna, Uniwersytet Jagielloński, 2015.
 • Miłosz Puczydłowski, Religia i sekularyzacja, Uniwersytet Jagielloński, 2015.
 • Małgorzata Kutypa-Morawiecka, Człowiek religijny i jego tożsamość. Stan debaty w perspektywie filozoficznej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2016.
 • Aleksandra Skowron, Dialog międzyreligijny i międzykulturowy w twórczości Abe Maso (1915-2006), Uniwersytet Warszawski, 2016.
 • Krzysztof Kaczmarczyk, Od daru rzeczy do daru siebie. Fenomenologiczne studium daru, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2017
 • Marta Winkler, Rola wspomnień i wyobrażeń w historii życia jednostki z perspektywy myśli fenomenologicznej Jeana Paula Sartre’a, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2017.
 • Joanna Smoluk-Stachowskiej Wpływ kabały na filozofię Giovanniego Pica della Mirandoli, Uniwersytet Szczeciński, 2018.
 • Łukasz Cieślik, Twórczość Fiodora Dostojewskiego jako źródło inspiracji filozofii dialogu na przykładzie E. Levinasa i J. Tischnera, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2018.
 • Kamil Moroz, Intencjonalność i trauma. Odrywając podmiotowość z Husserlem i Freudem, Uniwersytet Jagielloński, 2018.
 • Przemysław Zgórecki, Czasowość eschatologiczna jako transcendentalny horyzont „pytania o bycie”. Hermeneutyka liturgii Jean-Yves Lacoste’a”, Uniwersytet Poznański, 2020.
 • Szczepan Urbaniak, Prawda jako objawienie w fenomenologii Jean-Luca Mariona, Uniwersytet Jagielloński, 2021.

Habilitacje

 • Maria Straś-Romanowska, Los człowieka jako problem psychologiczny, Uniwersytet Jagielloński, 1992.
 • Jarosław Rolewski, Rozum, nauka, świat przeżywany. Studium filozofii późnego Hus seria, Uniwersytet Toruński, 1999.
 • Paweł Kaczorowski, My i oni. Państwo jako jedność polityczna. Filozofia polityczna Carla Schmitta w okresie Republiki Weimarskiej, superecenzja dla CK, 1999 .
 • Henryk Benisz, Nietzsche i filozofia dionizyjska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2002.
 • Agnieszka Kozyra, Filozofia zen, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2004.
 • Leszek Pyra, Environment and Values. Holmes RolstonIll’s Environmental Philosophy, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2004.
 • Zygmunt Pucko, Czy cierpienie ma sens?, Uniwersytet Jagielloński, 2005.
 • Joachim Piecuch, Doświadczenie Boga. Propozycja Bernharda Weltego na tle sporu o pojęcie doświadczenia fenomenologicznego, Uniwersytet Wrocławski, 2006.
 • Zbigniew Wolak, Koncepcje analogii w Kole krakowskim, Papieska Akademia Teologiczna, 2006.
 • Maria Gołębiewska, Wiedza egzystencjalna. O trzech koncepcjach poznania w filozofii egzystencji, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2009.
 • Kazimierz Mrówka, Heraklit. Fragmenty: nowy przekład i komentarz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2009.
 • Zdzisław Kunicki, Teizm po Martina Heideggera krytyce onto-teologii, dla CK, 2009.
 • Andrzej Waśkiewicz, Obcy z wyboru. Studium filozofii aspołecznej, dla CK, 2009.
 • Jacek Aleksander Prokopski, Egzystencja i tragizm. Dialektyka ludzkiej skończoności, superrecenzja na zlecenie CK, 2009.
 • Mirosław Mylik, superrecenzja dla CK, 2010.
 • Stanisław Buda, Filozofowanie jako współstwarzanie, na zlecenie Wydziału Filozofii UJ, 2010.
 • Halina Rarot, Od nihilizmu do chrześcijaństwa. Historia i współczesność idei filozoficzno-religijnego przezwyciężenia nihilizmu, na zlecenie CK, 2010.
 • Bogusław Milerski, Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii, Uniwersytet Poznański, 2011.
 • Bronisław Bombała, Fenomenologia zarządzania. Przywództwo, Uniwersytet Jagielloński, 2011.
 • Witold P. Glinkowski, Człowiek – istota spoza kultury. Dialogika Martina Bubera jako podstawa antropologii filozoficznej, Uniwersytet Łódzki, 2012.
 • Piotr Augustyniak, Istnienie jest Bogiem, ja jest grzechem. Theologia Deutsch i początki niemieckiej filozofii, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013.
 • Waldemar Kmiecikowski, Etyka między doświadczeniem a ontologią : Krąpiec, Ingarden, Czeżowsk, Uniwersytet Toruński 2013.
 • Zdzisława Kobylińska, Umoralnić życie publiczne. Luigiego Sturza doktryna społeczno-polityczna, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2013.
 • Elżbieta Stawnicka-Zwiahel, Stworzeni do relacji. Dialogiczne inspiracje Martina Bubera, Uniwersytet Zielonogórski, 2014.
 • Małgorzata Kwietniewska, Rzecz – reinterpretacja pojęcia od Hegla do dekonstrukcji filozoficznej, Uniwersytet Łódzki, 2014
 • Wojciech Torzewski, Hermeneutyka jako filozofia dziejowości. Studium myśli Diltheya, Yorcka, Heideggera, Gadamera i Vattima, Uniwersytet Poznański, 2014.
 • Marek Drwięga, Ciało człowieka. Studium z antropologii filozoficznej, Uniwersytet Jagielloński, 2013.
 • Piotr Leśniewski, Społeczeństwo dialogu. Prolegomena do teorii rekoncyliacji, na zlecenie Uniwersytetu Poznańskiego, 2015.
 • Jakub Kloc-Konkołowicz, Anerkennug als Verpflichtung. Klassische Konzepte der Anerkennung und ihre Bedeutung fürdie aktuelle Debate, na zlecenie CK, 2015.
 • Paulina Sosnowska, Arendt i Heidegger. Pedagogiczna obietnica filozofii, na zlecenie CK, 2016.
 • Adam Kubiak, Rzeczy mniejsze, Uniwersytet Poznański, na zlecenie CK, 2016 .
 • Marek Urban, Hans Urs von Balthasar wobec idealizmu niemieckiego. Myśl chrześcijańska a refleksja filozoficzna, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2017.
 • Marcin Rebes, Miedzy respondere i imputatio. Martina Heideggera i Józefa Tischnera hermeneutyka odpowiedzialności w horyzoncie ontologii, agatologii i aksjologii, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2019.
 • Tomasz Niezgoda, Doświadczenie transcendencji w filozofii Erica Voegelina – perspektywa fenomenologiczno-hermeneutyczna, Uniwersytet Jagielloński, 2020.
 • Miłosz Hołda, Źródło i noc. Wprowadzenie do współczesnego absconditeizmu, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2021.

Tytuły profesorskie

 • Ks. dra hab. prof. KUL Piotr Moskal, na zlecenie CK (2009).
 • Ks. dr hab. Władysław Zuziak, na zlecenie CK (2012).
 • dr hab. Jacek Filek, na zlecenie UJ (2012).
 • dr hab. Piotr Jaroszyński, na zlecenie CK (2013).
 • dr hab. Krzysztof Stachewicz CK (2013).
 • dr hab. Aleksandra Pawliszyn, na zlecenie CK (2014).
 • dr hab. Marcin Karas CK (2014).
 • O. dr hab. Stanisław Bafia, superrecenzjana zlecenie CK (2015).
 • dr hab. Jaromir Brejdak, na zlecenie CK (2016).
 • Tereza Obolevitch, UPJP II (2017).
 • dr hab. Anna Czajka-Cunico, na zlecenie Rady Doskonałości Naukowej (2021).