Recenzje eksperckie

  • Recenzja projektów programów nauczania etyki dla MEN, 1992.
  • Recenzja programu nauczania filozofii w szkołach średnich dla MEN, 2006.
  • Recenzje w konkursach na stypendia dla młodych badaczy (program „Homing”), propozycje kandydatów do nagrody tzw. „Polskiego Nobla”, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.
  • Wykonanie 60 recenzji grantów badawczych dla Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.
  • Udział w Komisjach Akredytacyjnych.
  • Liczne recenzje wydawnicze książek i artykułów naukowych.