Granty badawcze

  • Wolność i władza (w ramach programu „Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej).
  • Historia filozofii XX wieku. Nurty (grant własny).
  • Wiara jako margines filozofii u J. Derridy (grant promotorski).
  • Metoda transcendentalna w filozofii H. Cohena (grant promotorski).
  • Podwykonawca w grancie międzynarodowym Fenomenologia Polska a chrześcijaństwo wraz z L’Institut Catholique de Paris, 2015.
  • Grant Ministerstwa Nauki i Informatyzacji na SPUB (Specjalne Urządzenie Badawcze, 2015).
  • Dwa granty na przygotowanie grantów europejskich Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (2015 i 2016).