Działalność organizacyjna

  • Założenie wydawnictwa i księgarni w PAT w Krakowie
  • Założenie czasopisma „Logos i Ethos”
  • Sprowadzenie z wykładami P. Ricoeura do Krakowa
  • Wydanie wraz z Bogdanem Baranem wielu tomów samizdatowej (poza cenzurą) serii książek i zbiorów tekstów pot. „Teksty Filozoficzne”
  • Inicjatywa wydania 10-tomowej Religii. Encyklopedii PWN
  • Założenie serii wydawniczej „Klasycy Filozofii” w IFiS PAN
  • Rozwój Instytutu Filozofii i Socjologii UP: uzyskanie uprawnień doktorskich i otwarcie studiów doktoranckich z filozofii, uzyskanie uprawnień studiów II stopnia z socjologii
  • Założenie i kierownictwo Interdyscyplinarnego Centrum Badań Edukacyjnych UP
  • Organizacja licznych debat i konferencji naukowych