Debaty i dyskusje

 • Wychowanie na rozdrożu, „Znak”, nr 436, 1991.
 • Polska’91 w świetle nauczania Papieża, „Znak”, nr 438, 1991.
 • Kościół jest naszym wielkim wspólnym dobrem, „Znak”, nr 438, 1991.
 • Myśląc o filozofii, „Znak Idee”, nr 4, 1991.
 • Rola Karola Wojtyły – Jana Pawła II w kształtowaniu się krakowskiego środowiska filozoficznego. Dyskusja w XV-lecie pontyfikatu, „Logos i Ethos”, 1, 1993.
 • Wychowanie do wolności, „Znak”, nr 461, 1993.
 • Udział w dyskusji „Tygodnika Powszechnego” na KULu Oblicza polskiego katolicyzmu, 8.12.1994.
 • Udział w debacie w Dniu Księgarza na temat tolerancji, hotel Cracovia, październik 1994.
 • Udział w debacie na temat antysemityzmu, podczas promocji książki Jana Błońskiego, Biedni Polacy patrzą na getto, Kazimierz-Kraków, październik 1994.
 • Przewodniczenie dyskusji pt. O potrzebie metafizyki podczas promocji książki W. Stróżewskiego Istnienie i sens, Kraków, 3.11.1994.
 • Udział w dyskusji w „Dzienniku Polskim” w Krakowie na temat Kodeksu etycznego pracownika nauki, 5.IX.1994 r.
 • Konferencja w MEN – dotycząca reformy wykształcenia ogólnego w Polsce pt. (głos w dyskusji), Warszawa, 13.10.1994.
 • Wprowadzenie do dyskusji nad książką H. Bergsona: Dwa źródła moralności i religii, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, UJ, Kraków 14.11.1994.
 • Prowadzenie panelu dyskusyjnego nad książką Tomasza Węcławskiego Wspólny świat religii, Kraków, Znak, 22.11.1995.
 • Udział w panelu na 50-lecie Tygodnika Powszechnego pt. Kościół i wolność, UJ, 24.11.1995.
 • Udział w publicznej debacie z prof. G. Vattimo i G. Völkerem pt. Woran glaubt Europa? Glaube und Vernunft im 21. Jahrhundert, Uniwersytet Humboldta w Berlinie, 11.05.2001.
 • Rozmowa o religii i postmodernizmie, „Znak”, nr 548, 2001.
 • Uśpione źródła [Rozmawiają: Tadeusz Gadacz, Ryszard Kasperowicz, Jerzy Szacki, ks. Tomasz Węcławski i Łukasz Tischner], „Znak”, nr 564, 2002.
 • Chorzy na śmierć [Z s. Barbarą Chyrowicz, Tadeuszem Gadaczem, Andrzejem Paszewskim i Łukaszem A. Turskim rozmawiają Łukasz Tischner i Michał Bardel], nr 580, 2003.
 • Tischnerowskie spojrzenia. Glosy uczniów i przyjaciół, „Znak” 2004, nr 588.Wokół myślenia religijnego, „Znak”, nr 588, 2004.
 • Jaskinia filozofów: o miłości, „Tygodnik Powszechny”, 16.05.2004.
 • Udział w dyskusji Debata o wolności, Dni Tischnerowskie, Poznań, Uniwersytet Poznański, 5.05.2004.
 • Udział w dyskusji Tischner – twórca czy naśladowca?, Dni Tischnerowskie, Kraków, UJ, PAT, PWST, 6.05.2004.
 • Udział w dyskusji O miłości, Dni Tischnerowskie, Kraków, UJ, PAT, PWST, 6.05.2004.
 • Udział w panelu O patriotyzmie na otwarcie Festiwalu Nauki Polskiej, 18.09.2004.
 • Udział w dyskusji na Dniu Filozofii UNESCO, Warszawa, 16.11.2004.
 • Udział w panelu Co to jest fenomenologia? na konferencji Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego, Warszawa, 27.05.2005.
 • Udział w panelu Czy człowiek umarł? W ramach „Dnia Filozofii UNESCO”, 17.11.2005.
 • Udział w panelu na 48 Tygodniu Filozoficznym KUL, pt. Filozofia w szkole i życiu publicznym, Lublin 9.03.2006.
 • Miłość i śmierć – udział w panelu, Teatr Prowizorium – Lublin, 7.05.2006.
 • Udział w panelu Między fundamentalizmem a relatywizmem w ramach Dni Tischnerowskich w Krakowie, 12.05.2006.
 • Udział w panelu Cierpienie i miłosierdzie w czasach pogardy, Collegium Civitas, 27.05.2006.
 • Udział w dyskusji podczas konferencji Metafizyka obecności, PAT, Kraków, 6.06.2006.
 • Udział w debacie zorganizowanej przez Collegium Civitas i Polską izbę Handlu Bronią na temat proliferacji broni, 6.05.2006.
 • Udział w panelu Świat – nauka – kultura w Krakowie – promocja książki M. Hellera, 24.05.2006.
 • Udział w panelu O rozumieniu na dniach filozofii UNESCO, Warszawa, 16.11.2006.
 • Co wydarzyło się 7 stycznia? [Dyskusja z udziałem Michała Bardela, Tadeusza Bartosia, Aleksandra Bobki, Tadeusza Gadacza, Jarosława Gowina, Mirosławy Grabowskiej, Anny Karoń-Ostrowskiej, Elżbiety Kot, Dominiki Kozłowskiej, Krzysztofa Mecha, ks. Dariusza Oko, Marii Piesko, Janusza Poniewierskiego, Jerzego Sosnowskiego, Zbigniewa Stawrowskiego, Tadeusza Szawiela, Karola Tarnowskiego, Tomasza P. Terlikowskiego oraz Adama Workowskiego],„Znak”, nr 623, 2007.
 • Świeccy i problem naprawy Kościoła [Dyskusja z udziałem Krystyny Ablewicz, Tadeusza Bartosia, Aleksandra Bobki, Piotra Dardzińskiego, Tadeusza Gadacza, Jarosława Gowina, Mirosławy Grabowskiej, Anny Karoń-Ostrowskiej, Elżbiety Kot, Dobrosława Kota, Dominiki Kozłowskiej, ks. Dariusza Oko, Marii Piesko, Jerzego Sosnowskiego, Zbigniewa Stawrowskiego, Antoniego Szweda, Karola Tarnowskiego, Tomasza P. Terlikowskiego, Katarzyny Wojtkowskiej oraz Adama Workowskiego],„Znak”, nr 624, 2007.
 • Nietzsche ochrzczony? [Z Krzysztofem Michalskim rozmawiają Tadeusz Gadacz, Piotr Graczyk i Paweł Kłoczowski], „Znak”, nr 629, 2007.
 • Między relatywizmem a fundamentalizmem, w: Sumienie w świecie wolności, red. red. J. Jagiełło, W. Zuziak, Kraków 2007.
 • Udział w dyskusji pt. „Czy jest nam potrzebna duchowość”?, Teatr Powszechny, 17.03.2008.
 • Udział w debacie „Kościół w dobie sekularyzacji”, Collegium Civitas, 13.05.2008.
 • Debata wokół książki „Bóg w filozofii XX wieku” na Uniwersytecie w Bydgoszczy, 405.2008.
 • Prowadzenie panelu na otwarcie Festiwalu Nauki w Warszawie pt. „Kim jest człowiek? Czy humanistyka ma jeszcze przyszłość?” 19.11.2009.
 • Głos w debacie Instytutu Pedagogiki UJ pt. „Wolność”, 4.03.2010.
 • Przyszłość uniwersytetu, debata z udziałem Włodzimierza Boleckiego, Tadeusza Gadacza, Małgorzaty Kowalskiej, Jacka Migasińskiego i Piotra Nowaka, „Kronos. Metafizyka, Religia, Kultura”, nr 1, 2011.
 • Wiara w epoce świeckiej, w: Świat i wiara w godzinie przełomu, red. J.Jagiełło, (Dyskusja w ramach X Dni Tischnerowskich), Kraków 2011 .
 • Debata z prof. Barbarą Fatygą, Kwadryga. Kultura dla wszystkich czy dla każdego, Muzeum Sztuki Współczesnej, Warszawa, 11.04.2011.
 • Debata z Zygmuntem Baumanem, pt. .„Życie według mistrzów”, Łazienki, Warszawa, 22.04.2012.
 • Udział w debacie „O miłości i Erosie”, poświęconą nowemu wydaniu „Uczty” Platona, Instytut Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku, 21.06.2012.
 • O miłości i erosie, rozmawiają Tadeusz Gadacz, Małgorzata Grzegorzewska i Piotr Nowak, „Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia”, nr 3, 2012.
 • Konferencja w Zabrzu, „Kultura Europy Środkowej”, udział w dyskusji panelowej: Regionalizm – kosmopolityzm – patriotyzm, 14.11.2014.
 • Udział w panelu czasopisma „Etyka” na VIII Polskim Zjeździe Filozoficznym pt. „Społeczna rola filozofii”, Warszawa 2017.
 • Uniwersytet – Idea jako fundament ekonomii wartości, red. nauk. Jerzy Hausner], rozmawiają: Przemysław Czapliński, Tadeusz Gadacz, Barbara Gąciarz, Anna Giza, Jarosław Górniak, Jerzy Hausner, Stanisław Mazur, Wojciech Paprocki, Andrzej Sławiński, Łukasz Stankiewicz, Kraków 2018.