Interesująca lektura polskiego filozofa

Z polskiego rynku filozoficznego polecam książkę Piotra Karpińskiego „Odsłanianie cielesności. Wieloaspektowa problematyka ciała w fenomenologii francuskiej” (Wydawnictwo WAM, Kraków 2020). Jest to pierwsza, w miarę kompletna monografia poświęcona problematyce ciała i cielesności w fenomenologii francuskiej. Autor ukazuje w niej, w jaki sposób Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Emmanuel Lévinas, Paul Ricoeur, Michel Henry, Jean-Luc Marion, modyfikują fenomenologię Edmunda Husserla, aby na jej gruncie stały się możliwe różne odsłony cielesności. Książka wpisuje się zarówno w nurt historii fenomenologii, fenomenologii ciała, jak i doskonale pokazuje specyfikę filozofii francuskiej.